Medi ambient

Els càmpings de l’ ACSPP, pioners en la conservació del medi ambient

Un dels factors clau de l’èxit dels càmpings de l’ACSPP és que han aconseguit desenvolupar la seva activitat econòmica protegint l’entorn que els envolta, conscients que un entorn protegit era la garantia de l’èxit dels seus negocis.

Els càmpings associats compleixen les normatives mediambientals i n’hi ha que disposen de la certificació EMAS i de la ISO 14001. En la protecció del medi ambient han estat pioners en la introducció de mesures per protegir l’entorn, i molt sovint s’han avançat a les legislacions vigents. Entre les mesures que s’apliquen destaquen:

 • Recollida selectiva de residus, separant el vidre, el cartró el plàstic i les matèries orgàniques.
 • Estudis d’eficiència energètica.
 • Instal·lacions solars per a l’estalvi d’energia.
 • Contenidors de recollida de piles.
 • Mesures per a l’estalvi de l’aigua, limitadors de cabal i atomitzadors.
 • Informació als usuaris sobre normes en el consum responsable d’aigua i d’energia en general.
 • Ús de bombetes de baix consum.
 • Ús de bosses de plàstic biodegradables i entrega als clients de bosses de tela perquè puguin comprar al supermercat.
 • Tractament de depuració d’aigües per sistema biològic, amb el permís de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
 • Reutilització d’aigües pluvials per al reg de jardins i plantes.
 • Informació als clients sobre la flora i la fauna autòctones.